Wratten

Wratten zijn door een virus veroorzaakte plekjes van de huid die meestal verheven, bloemkoolachtige uitgroeisels vormen aan handen en voeten. Meestal zijn er meerdere wratten gelijktijdig aanwezig. Wratten komen veel voor, met name bij kinderen en jong volwassenen. Wrattenvirussen zijn besmettelijk en worden verspreid door huidcontact, vooral wanneer de huid beschadigd of verweekt is.

Meer info

Behandeling

De behandeling bestaat uit het bevriezen van de aangedane huid d.m.v. stikstof. Deze wordt in de vorm van een pen op de huid geplaatst. De huid voelt tijdens de behandeling koud en het kan een pijnlijk prikkend gevoel ontstaan.
Een andere behandeling voor wratten is Cantharone, deze vloeistof wordt in de wrat gespoten. De behandelde wrat zal eerst een blaar worden. Als de blaar is ingedroogd, ontstaat er een korstje dat er vanzelf afvalt. Vaak zijn er meerdere behandelingen nodig om de wratten te verwijderen.