Praktijk

Parkwegkliniek Sommer heeft als doel om u als patiënt zo goed mogelijk informatie te geven over de aandoening die u heeft. Vervolgens is het belangrijk dat de eventuele behandeling duidelijk met u besproken wordt. Ook hechten wij er waarde aan om u tijdens het behandeltraject goed te begeleiden en al uw vragen te beantwoorden. Wij willen graag dat u zich welkom en ook op uw gemak bij ons voelt. We staan voor professionaliteit en klantgerichtheid. Meestal kunt u binnen een week bij ons terecht voor een eerste consult of de poliklinische afspraak. Vervolgens kan de behandeling vaak binnen twee weken na het eerste bezoek plaatsvinden. Het team van Parkwegkliniek Sommer heet u welkom.

Binnen onze praktijk zijn de specialismen dermatologie, plastische chirurgie, urologie en gynaecologie aanwezig.

Samenwerkingen

  • Parkwegkliniek Sommer werkt nauw samen met enkele andere partijen: zo wordt microscopisch onderzoek van de huid en bloedonderzoek verricht door het Reinier de Graaf ziekenhuis.
  • Op gebied van bekkenbodemfysiotherapie wordt nauw samengewerkt met het Limburgse netwerk van erkende bekkenbodem therapeuten.
  • Behandeling van ver gevorderde stadia van huidkanker vindt plaats in samenwerking met het hoofd-hals-team (multidisciplinair overleg van dermatologie/KNO/kaakchirurgie/plastische chirurgie/radiotherapie) van het academisch ziekenhuis Maastricht.
  • Uitgebreidere spataderdiagnostiek en -behandeling gaat in samenspraak met het hart & vaatcentrum van het MUMC+.
  • Onze urologen verwijzen indien nodig voor aanvullend MRI onderzoek door naar het MUMC+. Er is een samenwerking met de afdeling urologie van het MUMC+, Professor van Koeveringe.
  • Voor een samenwerking tussen onze gynaecologen en het MUMC+ zijn eveneens afspraken gemaakt om in geval van doorverwijzing patiënten snel te kunnen helpen.