Basaalcelcarcinoom

Het basaalcelcarcinoom is een oppervlakkige vorm van huidkanker, die langzaam groeit en normaal gesproken niet uitbreidt via de bloed of lymfebanen. Het is de meest voorkomende vorm van huidkanker en betreft voornamelijk oudere mensen (meer dan 95% komt voor bij mensen ouder dan 40 jaar). Het basaalcelcarcinoom is goed te behandelen, in sommige gevallen kan het echter terugkeren. Dan wordt gekozen voor regelmatige controle bij de dermatoloog.

Behandeling

Excisie = wegsnijden

De behandeling van een huidkanker bestaat over het algemeen uit het wegsnijden van de aangedane huid onder plaatselijke verdoving. Tijdens de ingreep zullen kleine bloedvaatjes worden dicht gebrand en wordt vervolgens de huid gehecht en van hechtpleisters voorzien. De behandeling duurt ongeveer een half uur. Het weggesneden weefsel wordt aansluitend gemarkeerd en onder het microscoop gecontroleerd, om er zeker van te zijn dat de huidkanker compleet verwijderd is.

MOHS techniek
De MOHS techniek is een manier om huidkanker weg te snijden, als deze met het blote oog moeilijk afgrensbaar is of op een anatomisch moeilijke plaats zit. Hierbij wordt de aangedane huid plaatselijk verdooft en wordt de op het blote oog zichtbare huidkanker inclusief een veiligheidsmarge weggesneden. Het weefsel wordt onderzocht onder het microscoop, om te kijken of de kankercellen volledig verwijderd zijn. Is dat niet het geval, maar wordt onder het microscoop op bepaalde plaatsen nog nesten kankercellen gezien, dan wordt precies op de nog aangedane huid opnieuw gesneden. Daar, waar geen huidkanker meer zit, wordt de huid gespaard. Als alle huidkanker verwijderd is, wordt de huid gehecht en van hechtpleisters voorzien. Na de behandeling houden we u nog even ter controle in de kliniek. Het is raadzaam dat i.v.m. de toegepaste verdoving een begeleidende persoon u naar huis brengt. U kunt de eerste uren na de ingreep verzekeringstechnisch niet zelf auto rijden.

Vergoeding/Verzekering

Uw bezoek aan Parkwegkliniek Sommer wordt net zo vergoed als een bezoek aan het ziekenhuis. Er vallen geen extra kosten aan. Vrijwel al onze behandelingen vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed door de zorgverzekeraar. Houdt wel rekening met het verplichte eigen risico.

Vergoeding
De vergoeding van de zorgverzekeraar kan lager zijn dan de landelijk gebruikelijke tarieven. Vaak keert de zorgverzekeraar een gedeelte van het tarief uit. Het verschil tussen het gebruikelijke tarief en door de zorgverzekeraar uitgekeerd bedrag is voor risico van Parkwegkliniek Sommer (eigen bijdrage). Voor u ontstaan daardoor geen extra kosten. Bij een vasectomie of cosmetische behandelingen is er wel sprake van een eigen bijdrage. Mocht u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, zult u soms nog ten onrechte als antwoord krijgen dat er geen vergoeding wordt uitbetaald omdat er geen overeenkomst is met Parkwegkliniek Sommer. Dit is echter niet waar, u zult ALTIJD recht hebben op een vergoeding mits u een verwijsbrief heeft van een huisarts of specialist. Voor een consult of behandeling bij een specialist van Parkwegkliniek Sommer betaalt u echter wel eerst uw eigen risico indien u dit nog niet gebruikt heeft. Voor 2022 is het minimale eigen risico door de overheid vastgesteld op 385 euro, maar dit kunt u persoonlijk hoger hebben vastgelegd.

DBC-systematiek

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ziekenhuizen verplicht te werken volgens de DBC-systematiek.

Wat is een DBC?
In de zorg wordt gewerkt met DBC’s. Een DBC staat voor diagnose behandel combinatie. Op het moment dat een patiënt zich met een zorgvraag bij Parkwegkliniek Sommer meldt, openen wij een DBC-traject. In dit traject leggen wij gaandeweg vast welke activiteiten zijn uitgevoerd om een diagnose vast te stellen en een aandoening te behandelen. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld een gesprek met de specialist zijn, een onderzoek of een behandeling. Wij sturen een rekening voor het gehele DBC-traject naar de zorgverzekeraar, niet voor elke activiteiten afzonderlijk.

Waarom kan er vooraf niet altijd een goede indicatie van de kosten worden gegeven?
Het is van tevoren niet mogelijk om vast te stellen wat de kosten van een DBC-traject zijn. Eerst moet de specialist de diagnose vaststellen en beoordelen welke onderzoeken en behandelingen er nodig zijn om u te helpen.