Huidkanker

De eerste stap is het stellen van een goede diagnose. Daarbij is het geoefende oog van een dermatoloog vaak voldoende. In twijfelgevallen wordt onder plaatselijke verdoving een stukje huid weggenomen (meestal 3 mm). Het stukje wordt vervolgens onderzocht onder de microscoop. Dit onderzoek wordt gedaan door een patholoog. Parkwegkliniek Sommer heeft goede afspraken kunnen maken om het weefsel binnen 2 dagen te kunnen laten beoordelen. Hierdoor is er snel duidelijkheid om welke aandoening het gaat. Vervolgens kan de juiste therapie worden gestart.

Behandeling

Cryotherapie
Bij cryotherapie wordt de huidaandoening bevroren met vloeibaar stikstof. Daardoor wordt de huid plaatselijk koud en wit tijdens de behandeling. Veel patiënten zeggen “ het pitst” als je ze met cryo worden behandeld. Na de behandeling ontdooit de huid weer en verkleurd een beetje rood. De volgende dagen kan een blaar/korstje ontstaan. Dit geneest dan over het algemeen binnen een week. De genezen huid is vaak in de eerste maanden wat lichter van kleur.

Efudix / Aldara behandeling

Met Efudix of Aldara worden ruwe plekjes ingesmeerd, of grotere ruwe gebieden, zo als het hele voorhoofd. De crème wordt gedurende een aantal weken gesmeerd, daardoor gaat langzaam maar zeker de huid oppervlakkig stuk en verdwijnen de voorlopers van huidkanker. Vervolgens gaat de huid weer herstellen. Dat heeft meestal 1 week de tijd nodig. De huid geneest zonder littekenvorming en is na de behandeling weer mooi glad.

Excisie = wegsnijden
De behandeling van een huidkanker bestaat over het algemeen uit het wegsnijden van de aangedane huid onder plaatselijke verdoving. Tijdens de ingreep zullen kleine bloedvaatjes worden dicht gebrand en wordt vervolgens de huid gehecht en van hechtpleisters voorzien. De behandeling duurt ongeveer een half uur. Het weggesneden weefsel wordt aansluitend gemarkeerd en onder het microscoop gecontroleerd, om er zeker van te zijn dat de huidkanker compleet verwijderd is.

Photodynamische Therapie (PDT)

Oppervlakkig groeiende huidkanker kan ook d.m.v. PDT worden behandeld. Hierbij wordt de aangedane huid met een crème ingesmeerd. De crème wordt vervolgens opgenomen door de huidcellen en maakt deze gevoelig voor bepaalde golflengtes licht. De crème heeft 3 uur nodig om goed door de huidcellen te worden opgenomen. Vervolgens wordt de huid met een speciale lamp belicht. De volgende dagen ontstaat vaak een oppervlakkig schaafwondje en geneest de huid zonder littekenvorming.

MOHS techniek

De MOHS techniek is een manier om huidkanker weg te snijden, als deze met het blote oog moeilijk afgrensbaar is of op een anatomisch moeilijke plaats zit. Hierbij wordt de aangedane huid plaatselijk verdooft en wordt de op het blote oog zichtbare huidkanker inclusief een veiligheidsmarge weggesneden. Het weefsel wordt onderzocht onder het microscoop, om te kijken of de kankercellen volledig verwijderd zijn. Is dat niet het geval, maar wordt onder het microscoop op bepaalde plaatsen nog nesten kankercellen gezien, dan wordt precies op de nog aangedane huid opnieuw gesneden. Daar, waar geen huidkanker meer zit, wordt de huid gespaard. Als alle huidkanker verwijderd is, wordt de huid gehecht en van hechtpleisters voorzien. Na de behandeling houden we u nog even ter controle in de kliniek. Het is raadzaam dat i.v.m. de toegepaste verdoving een begeleidende persoon u naar huis brengt. U kunt de eerste uren na de ingreep verzekeringstechnisch niet zelf auto rijden.