Vergoedingen

Met een verwijzing van uw huisarts wordt uw bezoek aan Parkwegkliniek Sommer vergoed door uw zorgverzekeraar. Of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar maakt voor de vergoeding niet uit.

Vergoedingen

Zo werkt de vergoeding bij Parkwegkliniek Sommer:

1. U heeft een verwijzing ontvangen van uw huisarts naar Parkwegkliniek Sommer.

2. Zodra wij de verwijzing hebben ontvangen, kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak bij de desbetreffende specialist.

3. Tijdens uw bezoek aan Parkwegkliniek Sommer wordt een DBC-traject geopend. In ziekenhuizen en klinieken wordt gewerkt met DBC-trajecten (diagnose-behandelingcombinaties). De looptijd van een DBC-traject is per diagnose vastgesteld.

4. Wanneer een DBC-traject gesloten wordt, zal de DBC gedeclareerd worden. Een DBC-traject loopt gemiddeld 3 tot 4 maanden. Hierna kunnen wij declareren.

Declareren kan op twee manieren. Dit is afhankelijk van de afspraken met uw zorgverzekeraar.

Optie 1: We sturen de declaratie direct door naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten aan Parkwegkliniek Sommer en verrekent het eventuele eigen risico met u.

Optie 2: U ontvangt de factuur en dient deze zelf in bij uw zorgverzekeraar. Dit gaat als volgt.

 

Indienen van een factuur:

Stap 1: Declareer de factuur bij uw zorgverzekeraar.

Stap 2: U ontvangt van uw zorgverzekeraar de vergoeding op uw bankrekening.

Stap 3: Maak het uitgekeerde bedrag + eventuele eigen risico over aan Parkwegkliniek Sommer.

Stap 4: Stuur de specificatie van de zorgverzekeraar naar declaraties@parkwegkliniek.nl.

(LET OP! Eigen Risico is niet hetzelfde als Eigen Bijdrage. De Eigen Bijdrage hoeft u niet te betalen!)

 

Eigen risico zorgverzekering

Het eigen risico is een drempelbedrag dat verzekerden vanaf 18 jaar moeten betalen wanneer ze zorgkosten maken die onder de basisverzekering vallen. De hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico wordt jaarlijks door de overheid bepaald. In 2024 is dit 385 euro per verzekerde.

Wat valt onder het eigen risico?

· Specialistische zorg: consulten, controles, onderzoeken, ingrepen en behandelingen uitgevoerd door een specialist, zoals een dermatoloog, gynaecoloog, uroloog of plastisch chirurg.

· Geneesmiddelen: medicijnen voorgeschreven door de specialist.

· Laboratoriumonderzoek (op voorschrift), zoals een bloedonderzoek

 

Zorgverzekeraars

Uw zorgverzekeraar kan ten onrechte vertellen dat geen vergoeding wordt uitbetaald omdat wij geen contract hebben met de zorgverzekeraar. Dit is echter niet waar, u zult ALTIJD recht hebben op een vergoeding mits u een verwijsbrief heeft van een huisarts of specialist. Dit is wettelijk geregeld.

 

FAQ

Wat moet ik doen met mijn factuur?

Indien u een factuur van de kliniek ontvangt, dient u deze factuur in bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal deze factuur verwerken en u (de patiënt) een betaalspecificatie sturen. Op deze specificatie staat het vergoedde bedrag, het bedrag dat in mindering wordt gebracht op het eigen risico en het overgebleven bedrag (eigen bijdrage).

Moet ik het hele factuurbedrag overmaken?

Nee, u dient de factuur eerst in bij uw zorgverzekeraar. Pas na het ontvangen van de vergoeding en de betaalspecificatie maakt u de vergoeding en het eventuele eigen risico over aan de kliniek.

Wat moet ik overmaken?

U maakt het vergoedde bedrag en het eventuele eigen risico over aan de kliniek. De eigen bijdrage hoeft u niet te betalen, dit is voor rekening van de kliniek.

Voorbeeldberekening met eigen risico: U ontvangt een factuur van: €100,- De verzekering vergoedt hiervan: €50,- Het eigen risico is: €20,- De eigen bijdrage is: €30,- U maakt dan €70,- over aan de kliniek (€50,- vergoeding + €20,- eigen risico).

Voorbeeldberekening zonder eigen risico: U ontvangt een factuur van: €100,- De verzekering vergoedt hiervan: €70,- Het eigen risico is: €0,- De eigen bijdrage is: €30,- U maakt dan €70,- over aan de kliniek (€70,- vergoeding).

De eigen bijdrage van €30,- hoeft u in beide gevallen niet te betalen.

Wie bepaalt de hoogte van de vergoeding?

De tarieven en hoogte van de vergoeding worden bepaald door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en de zorgverzekeraars.

Is er verschil in vergoeding met of zonder eigen risico?

Nee, de hoogte van de vergoeding blijft altijd hetzelfde. Wanneer uw eigen risico nog niet opgebruikt is, zal een gedeelte van de factuur met het eigen risico worden verrekend. Wanneer het eigen risico wel al verbruikt is, zal de zorgverzekeraar het vergoedde bedrag volledig betalen.

Waarom gaat mijn factuur niet rechtstreeks naar de zorgverzekeraar?

We hebben met een aantal zorgverzekeraars betaalovereenkomsten of contracten. Bij deze zorgverzekeraars dienen we de facturen rechtstreeks in. Zonder tussenkomst van de patiënt. U als patiënt ontvangt wel een overzicht van de gefactureerde bedragen en de vergoeding. Bij de overige zorgverzekeraars kan dit helaas niet en dient u zelf de factuur in.

Waarom hebben jullie geen contract met mijn zorgverzekeraar?

Ons doel is om met steeds meer zorgverzekeraars contracten af te sluiten. De verwachting is dat we in de toekomst met steeds meer zorgverzekeraars contracten afsluiten waardoor de afhandeling van de facturen rechtstreeks kan plaatsvinden.

Waarom wordt niet het volledige bedrag vergoed?

Doordat we geen contract met een zorgverzekeraar hebben krijgen we 60 tot 70% vergoed van het ingediende bedrag. Dit zijn de regels van de zorgverzekeraar. Parkwegkliniek Sommer kiest ervoor om het overige bedrag (30 tot 40%) niet te verhalen op de patiënt. De zorgverzekeraar noemt dit bedrag de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt kwijtgescholden door Parkwegkliniek Sommer en hoeft u dus niet zelf te betalen.

Waarom kan de kliniek geen contact opnemen met de zorgverzekeraar?

In verband met de privacywet mag Parkwegkliniek Sommer geen contact opnemen met de zorgverzekeraars omtrent een ingediende factuur.

Plan een afspraak