Plaveiselcelcarcinoom

Een plaveiselcelcarcinoom van de huid gaat uit van de bovenste lagen van de huid. Over het algemeen groeit deze huidkanker snel en is in staat, om via bloed of lymfesysteem elders in het lichaam terecht te komen.

Meer info

Behandeling

Een goede behandeling voor het PCC is het wegsnijden van de aangedane huid met een kleine veiligheidsmarge eromheen. Hiervoor wordt de huid plaatselijk verdoofd. Op die manier is deze huidkanker over het algemeen goed en veilig te behandelen.