Testosterontekort

Testosteron is het belangrijkste mannelijk geslachtshormoon en wordt voor 95% in de zaadballen (leydig cellen) en voor 5% het in de bijnieren geproduceerd. Testosteron zorgt voor een ontwikkeling en handhaving van typisch mannelijke kenmerken zoals geslachtorganen, lichaamsbouw, lichaamsbeharing en de stem en de seksuele drive. Het hormoon is van belang bij de productie van zaadcellen (sertoli cellen) en beïnvloedt het seksuele functioneren (libido). De productie van testosteron uit de leydig cellen in de zaadballen staat onder invloed van het L H hormoon uit de hypofyse.

Testosteron te kort kan verschillende oorzaken hebben:

  • Primair: niet goed functioneren van de leydig cellen in de zaadballen (testikels)
  • Secundair: verminderde functie van de hypofyse waardoor onvoldoende LH beschikbaar is om de leydig cellen aan te zetten tot de productie van testosteron.

Testosteron Deficiëntie Syndroom (T D S) 
Hiervan is sprake bij mannen met een te laag testosteron gehalte in het bloed. Klachten die hiermee gepaard kunnen gaan zijn: moeheid en lusteloosheid, afname van de spierkracht/ massa, slechte concentratie en geheugen, stemmings- wisselingen/ depressies, afname van het libido, erectieproblemen, slaapstoornis met zweten en hot fluses, gynaecomastie, overgewicht en osteoporose.

Behandeling

Testosteron Replacement Therapie (T R T) 
Is er op gericht substitutie van Testosteron te bewerkstelligen met als doel vermindering van de klachten. Dit wordt veel al bereikt door testosteron in gel vorm dermaal te appliceren waardoor dan fysiologische serum testosteronspiegels kunnen worden bereikt.

Let op!

  • Uit een meta-analyse van 4.378 mannen bleek er geen verhoogde kans bestaat voor de ontwikkeling van prostaat ca.
  • Testosteron suppletie veroorzaakt geen kaalheid.
  • Testosteron suppletie geeft geen verhoogd risico van trombo-embolische accidenten.
  • Wel optreden van slaap apnoe.