Dé specialist in dermatologie, plastische chirurgie, gynaecologie en urologie. Dermatoloog, Plastisch Chirurg, Gynaecoloog en Uroloog in Maastricht.

Testosterontekort

estosteron is het belangrijkste mannelijk geslachtshormoon en wordt voor 95% in de zaadballen (leydig cellen) en voor 5% het in de bijnieren geproduceerd. Testosteron zorgt voor een ontwikkeling en handhaving van typisch mannelijke kenmerken zoals geslachtorganen, lichaamsbouw, lichaamsbeharing en de stem en de seksuele drive. Het hormoon is van belang bij de productie van zaadcellen (sertoli cellen) en beïnvloedt het seksuele functioneren (libido). De productie van testosteron uit de leydig cellen in de zaadballen staat onder invloed van het L H hormoon uit de hypofyse.

Testosteron te kort kan verschillende oorzaken hebben:

  • Primair: niet goed functioneren van de leydig cellen in de zaadballen (testikels)
  • Secundair: verminderde functie van de hypofyse waardoor onvoldoende LH beschikbaar is om de leydig cellen aan te zetten tot de productie van testosteron.

Testosteron Deficiëntie Syndroom (T D S) 
Hiervan is sprake bij mannen met een te laag testosteron gehalte in het bloed. Klachten die hiermee gepaard kunnen gaan zijn: moeheid en lusteloosheid, afname van de spierkracht/ massa, slechte concentratie en geheugen, stemmings- wisselingen/ depressies, afname van het libido, erectieproblemen, slaapstoornis met zweten en hot fluses, gynaecomastie, overgewicht en osteoporose.

Behandeling

Testosteron Replacement Therapie (T R T) 
Is er op gericht substitutie van Testosteron te bewerkstelligen met als doel vermindering van de klachten. Dit wordt veel al bereikt door testosteron in gel vorm dermaal te appliceren waardoor dan fysiologische serum testosteronspiegels kunnen worden bereikt.

Let op!

  • Uit een meta-analyse van 4.378 mannen bleek er geen verhoogde kans bestaat voor de ontwikkeling van prostaat ca.
  • Testosteron suppletie veroorzaakt geen kaalheid.
  • Testosteron suppletie geeft geen verhoogd risico van trombo-embolische accidenten.
  • Wel optreden van slaap apnoe.

Vergoeding/Verzekering

Uw bezoek aan Parkwegkliniek Sommer wordt net zo vergoed als een bezoek aan het ziekenhuis. Er vallen geen extra kosten aan. Vrijwel al onze behandelingen vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed door de zorgverzekeraar. Houdt wel rekening met het verplichte eigen risico.

Vergoeding
De vergoeding van de zorgverzekeraar kan lager zijn dan de landelijk gebruikelijke tarieven. Vaak keert de zorgverzekeraar een gedeelte van het tarief uit. Het verschil tussen het gebruikelijke tarief en door de zorgverzekeraar uitgekeerd bedrag is voor risico van Parkwegkliniek Sommer (eigen bijdrage). Voor u ontstaan daardoor geen extra kosten. Bij een vasectomie of cosmetische behandelingen is er wel sprake van een eigen bijdrage. Mocht u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, zult u soms nog ten onrechte als antwoord krijgen dat er geen vergoeding wordt uitbetaald omdat er geen overeenkomst is met Parkwegkliniek Sommer. Dit is echter niet waar, u zult ALTIJD recht hebben op een vergoeding mits u een verwijsbrief heeft van een huisarts of specialist. Voor een consult of behandeling bij een specialist van Parkwegkliniek Sommer betaalt u echter wel eerst uw eigen risico indien u dit nog niet gebruikt heeft. Voor 2022 is het minimale eigen risico door de overheid vastgesteld op 385 euro, maar dit kunt u persoonlijk hoger hebben vastgelegd.

DBC-systematiek

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ziekenhuizen verplicht te werken volgens de DBC-systematiek.

Wat is een DBC?
In de zorg wordt gewerkt met DBC’s. Een DBC staat voor diagnose behandel combinatie. Op het moment dat een patiënt zich met een zorgvraag bij Parkwegkliniek Sommer meldt, openen wij een DBC-traject. In dit traject leggen wij gaandeweg vast welke activiteiten zijn uitgevoerd om een diagnose vast te stellen en een aandoening te behandelen. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld een gesprek met de specialist zijn, een onderzoek of een behandeling. Wij sturen een rekening voor het gehele DBC-traject naar de zorgverzekeraar, niet voor elke activiteiten afzonderlijk.

Waarom kan er vooraf niet altijd een goede indicatie van de kosten worden gegeven?
Het is van tevoren niet mogelijk om vast te stellen wat de kosten van een DBC-traject zijn. Eerst moet de specialist de diagnose vaststellen en beoordelen welke onderzoeken en behandelingen er nodig zijn om u te helpen.

Plan een afspraak