Dé specialist in dermatologie, plastische chirurgie, gynaecologie en urologie. Dermatoloog, Plastisch Chirurg, Gynaecoloog en Uroloog in Maastricht.

Blaaspijn

Blaasontsteking
Vaak t.g.v. een bacteriële ontsteking E. Coli. Symptomen vaak moeten plassen met drang, branderige sensatie, kleine porties, vaak gepaard gaande met koorts.

Interstitiele cystitis
Een blaasslijmvlies ontstekingsaandoening niet primair door een bacterie maar door een multi factoriele oorzaak (auto-immuun reactie, erfelijkheid, infectie/allergie, risico factoren) waarbij de glycosamino glycaan laag (G.A.G-laag) van het opperste slijmvlies is aangedaan. Deze laag heeft een beschermfunctie, the protective lining of epithelium ter voorkoming dat toxische stoffen in de urine de blaaswand gaan irriteren en is er sprake van deze aandoening  dan ontstaat er een schaafwond van het blaas slijmvlies.

Gaat meestal gepaard met extreme blaas pijn en druk op de blaas met bekkenbodem pijn, branderig gevoel voor tijdens of na het plassen van kleine porties, algemeen onwel bevinden de klachten zijn veelal chronisch.

Behandeling

Blaasontsteking wordt behandeld met een urinekweek en antibiogram.

Behandeling van Interstitiele cystitis is er op gericht de G.A.G laag te herstellen middels blaas spoelingen met chondroitine sulfaat of hyaluron zuur (cystistat, elmiron, laluril, uracyst).

Vergoeding/Verzekering

Uw bezoek aan Parkwegkliniek Sommer wordt net zo vergoed als een bezoek aan het ziekenhuis. Er vallen geen extra kosten aan. Vrijwel al onze behandelingen vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed door de zorgverzekeraar. Houdt wel rekening met het verplichte eigen risico.

Vergoeding
De vergoeding van de zorgverzekeraar kan lager zijn dan de landelijk gebruikelijke tarieven. Vaak keert de zorgverzekeraar een gedeelte van het tarief uit. Het verschil tussen het gebruikelijke tarief en door de zorgverzekeraar uitgekeerd bedrag is voor risico van Parkwegkliniek Sommer (eigen bijdrage). Voor u ontstaan daardoor geen extra kosten. Bij een vasectomie of cosmetische behandelingen is er wel sprake van een eigen bijdrage. Mocht u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, zult u soms nog ten onrechte als antwoord krijgen dat er geen vergoeding wordt uitbetaald omdat er geen overeenkomst is met Parkwegkliniek Sommer. Dit is echter niet waar, u zult ALTIJD recht hebben op een vergoeding mits u een verwijsbrief heeft van een huisarts of specialist. Voor een consult of behandeling bij een specialist van Parkwegkliniek Sommer betaalt u echter wel eerst uw eigen risico indien u dit nog niet gebruikt heeft. Voor 2022 is het minimale eigen risico door de overheid vastgesteld op 385 euro, maar dit kunt u persoonlijk hoger hebben vastgelegd.

DBC-systematiek

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ziekenhuizen verplicht te werken volgens de DBC-systematiek.

Wat is een DBC?
In de zorg wordt gewerkt met DBC’s. Een DBC staat voor diagnose behandel combinatie. Op het moment dat een patiënt zich met een zorgvraag bij Parkwegkliniek Sommer meldt, openen wij een DBC-traject. In dit traject leggen wij gaandeweg vast welke activiteiten zijn uitgevoerd om een diagnose vast te stellen en een aandoening te behandelen. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld een gesprek met de specialist zijn, een onderzoek of een behandeling. Wij sturen een rekening voor het gehele DBC-traject naar de zorgverzekeraar, niet voor elke activiteiten afzonderlijk.

Waarom kan er vooraf niet altijd een goede indicatie van de kosten worden gegeven?
Het is van tevoren niet mogelijk om vast te stellen wat de kosten van een DBC-traject zijn. Eerst moet de specialist de diagnose vaststellen en beoordelen welke onderzoeken en behandelingen er nodig zijn om u te helpen.