Praemature ejaculatie

Van premature ejaculatie is sprake wanneer de man een orgasme/ejaculaat beleeft spoedig na seksuele activiteit en met en minimale penis stimulatie. Veelal is hier binnen de 60 tot 90 seconden sprake van (intravaginal ejaculation latency time, I.E.L.T).

De oorzakelijkheid is onduidelijk, het kan wel familiair bij de man optreden o.b.v. gen mutatie, serotonine receptor afwijking dan wel bij mannen boven de leeftijd van 60 jaar.

Behandeling

De behandeling is divers bestaande uit zelf training, psychotherapie en medicatie met een SSR-inhibitor zoals paroxcetine of dapoxetine. Alfred Kinsey, 1948, ziet P.E niet als een probleem maar zag het meer als een teken van “masculine Vigor“wat niet altijd kan worden genezen.