Verzakkingsklachten

Ongeveer 25% van de volwassen vrouwen krijgt te maken met de gevolgen van een vaginale verzakking. Bij een verzakking kan de blaas, het rectum (het uiteinde van de dikke darm), de dunne darm of de baarmoeder via de schede naar buiten zakken. Het is meestal een teken dat de bekkenbodem niet goed functioneert.

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij een verzakking afhankelijk van het type en de omvang van de verzakking.

Bekkenfysiotherapie
Als blijkt dat u uw bekkenbodemspieren niet op de juiste manieren gebruikt of dat deze spieren niet goed functioneren kan bekkenfysiotherapie uitkomst bieden. Wij hebben gespecialiseerde bekkenfysiotherapeuten die u leren de spieren rond het bekken te (her)kennen en te gebruiken. Het doel is om van de bekkenbodem en de omliggende spieren (weer) een samenwerkend geheel te maken.

Een vaginale ring (pessarium)
De behandeling kan bestaan uit plaatsing van een vaginale ring (pessarium). Door een ring wordt een verzakte blaas of een verzakte baarmoeder weer op de juiste plaats teruggebracht. Niet elke vrouw met bekkenbodemklachten zal met een ring geholpen kunnen worden; de soort verzakking en de stevigheid van de bekkenbodem spelen hierbij een rol. Als er een goed passende ring voor u beschikbaar is, voelt u deze niet zitten, ook niet bij seksuele gemeenschap. Een ring kan zo voor sommige vrouwen een simpele oplossing bieden voor een vervelend probleem.