Eind 2019 hebben we ons jaarlijkse patiënttevredenheidsonderzoek gehouden.
Ook dit jaar zijn we erg trots op onze resultaten!

We scoren erg hoog bij de vragen die betrekking hebben op de ingrepen.
Maar liefst een 9,5 op wanneer de ingreep kon plaatsvinden en hoe die is uitgevoerd!

Dank aan alle patiënten die telkens weer voor ons kiezen en het vertrouwen in ons hebben.