Yvonne

Dr. Yvonne Winants

Psychosomatisch arts en therapeut
Yvonne Winants, voormalig huisarts, heeft zich sinds 2002 steeds meer toegelegd op integrale geneeskunde, trauma- en psychotherapie en (partner)relatie therapie.
.
Deze ontwikkelingsweg heeft ze gekozen omdat haar ervaring als arts, hulpverlener en persoon duidelijk maakte, dat een breder perspectief op ziekte en gezondheid veel meer aanknopingspunten biedt om te werken aan herstel. Momenteel is zij nog steeds verbonden aan de Medische faculteit (FHML) van de Universiteit Maastricht als docent en coach en werkt ze als zelfstandig coach en arts/therapeut in een eigen praktijk. Veel aandacht wordt besteed aan onderliggende stressproblematiek en dreigende burnout.  www.praktijkwavewinants.nl
.
Focus in mijn benadering is de mens achter de klacht. Samen proberen we klacht of medisch probleem te plaatsen in de bredere context van uw leven en gaan we stressoren en factoren die het herstel belemmeren, zoveel mogelijk weg werken. Soms lukt wegwerken niet, zoals bij grote verlieservaringen, tegenslag of andere (levens)veranderingen. Dan ligt de focus in de behandeling bij beter en meer constructief te leren omgaan met de huidige of nieuwe situatie.
Recent onderzoek, vooral in de neurowetenschappen, heeft geleerd dat life events, tegenslag of teleurstellingen vaak langdurig kunnen doorwerken in lichaam en geest van mensen.
.
Naast de geneeskunde studie aan de UU te Utrecht en beroepsopleiding tot huisarts in Utrecht deed zij aan de Universiteit Maastricht een promotie traject dat uitmondde in het proefschrift ”Coassistentschappen als inwijdingsritueel in de medische beroepscultuur”  
.
Na 2002 volgden diverse RINO-opleidingen zoals psychoanalytische therapie, gezins- en partnerrelatie therapie en deed ze de 4-jarige internationale opleiding van Past Reality Integration (PRI) coaching en therapie in Frankrijk.
.
Daarnaast heeft zij veel (na)scholing gevolgd op het vlak van psychosomatiek over de intense wisselwerking tussen lichaam en geest en is zij thuis op het terrein van lichaamsgerichte therapievormen.