Huidaandoeningen kunnen, naast lichamelijke klachten, ook psychosociale problemen met zich mee  brengen. Voorbeelden hiervan zijn gevoelens van somberheid, angst en  schaamte. Dit kan leiden tot  problemen op het  werk, in persoonlijke relaties of sport. De kans op het ontwikkelen van depressie, angststoornissen en suïcidepogingen neemt hierdoor toe. Hoewel psychosociale problemen regelmatig voorkomen, blijkt dat deze in de spreekkamer van de dermatoloog onvoldoende ter sprake komen. Ofwel schaamte, ofwel het gevoel dat psychosociale problemen niet thuishoren in de spreekkamer van de dermatoloog, kunnen ervoor zorgen dat dit niet ‘spontaan’ door patiënten genoemd wordt.

Bron: NVDV