Basaalcelcarcinoom

Het basaalcelcarcinoom is een oppervlakkige vorm van huidkanker, die langzaam groeit en normaal gesproken niet uitbreidt via de bloed of lymfebanen. Het is de meest voorkomende vorm van huidkanker en betreft voornamelijk oudere mensen (meer dan 95% komt voor bij mensen ouder dan 40 jaar). Het basaalcelcarcinoom is goed te behandelen, in sommige gevallen kan het echter terugkeren. Dan wordt gekozen voor regelmatige controle bij de dermatoloog.

Meer info

Behandeling

Excisie = wegsnijden
De behandeling van een huidkanker bestaat over het algemeen uit het wegsnijden van de aangedane huid onder plaatselijke verdoving. Tijdens de ingreep zullen kleine bloedvaatjes worden dicht gebrand en wordt vervolgens de huid gehecht en van hechtpleisters voorzien. De behandeling duurt ongeveer een half uur. Het weggesneden weefsel wordt aansluitend gemarkeerd en onder het microscoop gecontroleerd, om er zeker van te zijn dat de huidkanker compleet verwijderd is.

MOHS techniek

De MOHS techniek is een manier om huidkanker weg te snijden, als deze met het blote oog moeilijk afgrensbaar is of op een anatomisch moeilijke plaats zit. Hierbij wordt de aangedane huid plaatselijk verdooft en wordt de op het blote oog zichtbare huidkanker inclusief een veiligheidsmarge weggesneden. Het weefsel wordt onderzocht onder het microscoop, om te kijken of de kankercellen volledig verwijderd zijn. Is dat niet het geval, maar wordt onder het microscoop op bepaalde plaatsen nog nesten kankercellen gezien, dan wordt precies op de nog aangedane huid opnieuw gesneden. Daar, waar geen huidkanker meer zit, wordt de huid gespaard. Als alle huidkanker verwijderd is, wordt de huid gehecht en van hechtpleisters voorzien. Na de behandeling houden we u nog even ter controle in de kliniek. Het is raadzaam dat i.v.m. de toegepaste verdoving een begeleidende persoon u naar huis brengt. U kunt de eerste uren na de ingreep verzekeringstechnisch niet zelf auto rijden.